Arenes i Graves

Arena classificació

1. SEGONS EL SEU ORIGEN
- Arena de mina
- Arena natural
- Agregades artificial
- Arena volcànica
- Arena de platja
2. SEGONS LA MIDA DEL GRA:
- Arenes fines
- Arena grossa
- Arena mitjana
3. SEGONS LA SEVA COMPOSICIÓ QUÍMICA:
- Arena calcària
- Arena quarsosa
- Arena cromita
- Arena silícia
- Arena de zirconi
- Arena d'olivina.
Arena grossa. S'utilitza en la preparació de la barreja per asseure els totxos. Ha d'estar lliure de pols, sals o de matèria orgànica
Arena fina de construcció. L'arena fina és aquella que s'utilitza per pegar block, monteros, pisos i construcció de parets amb un matís segellat. L'arena fina de construcció s'assembla a l'arena de la platja pero té un color i una utilitat diferent. La primera s'extreu de rius i llacs i es pot utilitzar al procès de grava artificial.
Arena rentada de riu. Es tracta d'un tipus d'arena natural, de molta qualitat i amb un alt contingut de quars. Són de fàcil utilització per treballar

Grava

La grava es fa servir com a àrid per fabricar formigó.
També com a revestiment per protegir cobertes planes no transitables, així com filtrant en drenatges i soleres. 

La grava és un tipus d'agregat amb gruix que compon el formigó, la qualitat és molt important, ja que s'utilitza per preparar l'estructura d'aquest. Ha de ser de bona qualitat, neta i resistent. Els àrids per la construcció són matèries primeres minerals, granulares inertes, formades per fragments de roca, arena o grava.
CLASSIFICACIÓ DE LES GRAVES:
- Grava natural i formada
- Grava artificial
- Grava de pissarra
- Grava de pedra triturada
- Banc de grava

Grava gris. Aquest tipus de grava garantitza una major resistencia del formigó. És habitual trobar aquest tipus de grava en camins per on han de passar vehícles.    
Grava blanca. La grava es compon de partícules de roca i d'altres materials, normalment fins a un diàmetre de 3 cm. Normalment, la grava es fa servir per paisatgisme als camins i als jardins o algunes entrades decoratives de camins.
Pinyolet de construcció. Àrid gruixut amb una mida entre 15 i 5 mm. s'utilitza en formigó, mescles bituminoses i materials amb conglomerats hidràulics.
Vol trobar el producte que més consum al millor preu? 
En posem en contacte amb vostè i l'assessorem en allò que necessita